Matbu Evrak

Ana sayfa > Matbaa > Matbu Evrak

Basılı, hazır evrak.Belirli bir rutine göre yapılan evrak işleri, dilekçe ya da form evrakları örnek gösterilebilir.Matbu, mtb kökünden gelmektedir ki bu zaten matbaa kelimesinin köküdür ve matbu evrak matbaa kelimesinden türetilmiştir.Ancak günümüzde sadece basılı evraklar için değil kıymet taşıyan damgalı ya da imzalı evraklar için de kullanılmaktadır.

  • Fatura
  • Müstahsil Makbuzu
  • Serbest Meslek Makbuzu
  • Gider Pusulası
  • Perakende Satış Vesikaları (Perakende Satış Fişi, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti),
  • Sevk İrsaliyesi,
  • Taşıma İrsaliyesi
  • Yolcu Listesi
  • Günlük Müşteri Listesi ve Bakanlıkça kullanılması zorunlu hale getirilen belgeleri